Darmowa dostawa od 500,00 zł

Ile może wystawać ładunek poza obrys przyczepy?

2021-04-30
Ile może wystawać ładunek poza obrys przyczepy?

Ile może wystawać ładunek poza obrys przyczepy?

Ile razy zdarzyło się Wam przewozić ładunek, który wystawał z przyczepy? Wiecie ile może wystawać ładunek z przyczepy aby jego transport był zgodny z prawem? Zasady transportu ładunków opisuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o nazwie Prawo o ruchu drogowym. W ustawie tej znajdziemy między innymi precyzyjny opis tego, ile może wystawać ładunek z przyczepy.

Ile może wystawać ładunek z przyczepy do przodu?

Ładunki wystające do przodu muszą być tak umieszczone, aby nie wystawały więcej niż 0,5 m poza przednią płaszczyznę pojazdu. Przy mocowaniu gabarytowego ładunku na przyczepie należy oczywiście uwzględnić fakt, że przyczepa jest połączona z samochodem dyszlem o określonej długości i że w czasie jazdy odległość przyczepy od samochodu pewnym zakresie się zmienia. Pod czas skrętów „rogi” przyczepy zbliżają się do samochodu. Podobnie dzieje się w przypadku przejazdu przez krawędzie lub zagłębienia. Ładunek, który za bardzo wystaje z przyczepy do przodu może przy określonych manewrach uderzyć w samochód holownik i spowodować szkody. Przepis mówiący o tym że, ładunek może wystawać z przyczepy do przodu nie więcej niż 0,5 m należy stosować bardzo ostrożnie

Ile może wystawać ładunek z przyczepy do tyłu?

Ładunek nie może wystawać z tyłu przyczepy na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu przyczepy lub zespołu pojazdów. Ładunek nie może oczywiście zasłaniać świateł rejestracji. W przypadku przyczepy kłonicowej, takiej do przewozu drewna, odległość tę liczy się od ostatniej osi przyczepy. Wyjątek stanowi przewóz drewna długiego, które może wystawać nawet do 5 m poza oś przyczepy kłonicowej. Takie sytuacje zdarzają się w przypadku zestawów ciężarowych i zwózce drewna z terenów leśnych..

Ile może wystawać ładunek z przyczepy na boki?

Ładunki wystające z boku przyczepy muszą łącznie spełnić dwa warunki:
a) nie wystawać więcej niż po 23 cm z każdej strony przyczepy,
b) łączna szerokość przyczepy wraz z ładunkiem nie może być większa niż 2,55 m, a gdy szerokość przyczepy wynosi 2,55 m nie więcej niż 3 m.

Kiedy kierowca ma obowiązek oznakować wystający ładunek z przyczepy?

Ładunki wystające poza boczny obrys przyczepy muszą być oznakowane zawsze i od tej reguły nie ma wyjątku. Ładunki wystające poza tylny obrys przyczepy dopiero wtedy, gdy wystają więcej niż 0,5 m. Nie znaczy to jednak, że kierowca nie może oznakować ładunku, który wystaje mniej niż 0,5 m, jeśli uzna, że poprawi to bezpieczeństwo.

Jak oznakować wystający ładunek z przyczepy?

Ładunek wystający do przodu przyczepy należy oznakować:
a) chorągiewką barwy pomarańczowej (ustawodawca nie określił jej rozmiarów, ale przez analogię sugeruje się przyjąć tak jak przy innych oznaczeniach minimalny wymiar 50x50 cm) lub,
b) dwoma pasami białymi i dwoma czerwonymi widocznymi z boków i z przodu przyczepy. Jeżeli chcemy oznakować profesjonalnie wystający ładunek z przyczepy, należy zastosować wyróżniające tablice odblaskowe Podczas przejazdu w warunkach niedostatecznej widoczności dodatkowo należy umieścić światło białe na najbardziej wystającej do przodu części ładunku lub tablicę wyróżniająca z takim światłem.

Ładunek wystający do tyłu przyczepy

Oznacza się pasami biało czerwonymi umieszczonymi na tablicy, bryle geometrycznej lub bezpośrednio na ładunku poprzez ich wymalowanie. Pasów tych musi być przynajmniej po dwa z każdego koloru a łączna powierzchnia widziana od tyłu przyczepy nie może być mniejsza niż 1000 cm2 Oznakowanie umieszcza się na końcu ładunku. W okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo, przy najbardziej wystającej do tyłu krawędzi umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe. W przypadku przewozu drewna długiego dopuszcza się zamiast pasów umieszczenie na końcu ładunku chorągiewki lub tablicy w kolorze pomarańczowym.

UWAGA: W przypadku ładunku wystającego z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, kierujący (zachowując ww. warunki) może umieścić chorągiewkę barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50x50 cm, która zastępuje biało czerwone pasy albo stosować oznaczenie ogólne.

Ładunek wystający na boki przyczepy

Ładunek wystający z boku przyczepy należy oznakować chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, przymocowaną do najbardziej wystającej poza pojazd krawędź ładunku, a w okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo należy umieścić białe światło odblaskowe skierowane do przodu przyczepy i czerwone światło oraz czerwone światło odblaskowe skierowane do tyłu. Światła te nie mogą być umieszczone w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku. Oznakowanie należy powtórzyć umieszczając je z przodu i z tyłu ładunku, jeżeli długość wystającego ładunku mierzona wzdłuż przyczepy przekracza 3 m.

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2021

Polecane

pixel