Darmowa dostawa od 500,00 zł

Rejestracja przyczepy typu SAM – PORADNIK i przepisy

2020-02-03
Rejestracja przyczepy typu SAM – PORADNIK i przepisy

Rejestracja przyczepy typu SAM – PORADNIK i przepisy

Rejestracja przyczepy samochodowej typu SAM jeszcze do 2013 roku była możliwa dzięki funkcjonującym w tamtym czasie przepisów prawnych. Przepisy te umożliwiały jednostkowe zarejestrowanie przyczepy lub pojazdu własnej konstrukcji. Po roku 2013 przepisy uległy zmianie powodując znaczne utrudnienia w rejestracji pojazdów tego rodzaju. Zmiany przepisów były odgórnie narzucone przez Unię Europejską dlatego obowiązkiem polskiego prawa było wprowadzenie ich w życie. Jak aktualnie wygląda proces rejestracji? – wyjaśniamy krok po kroku jak to zrobić.

Co to jest pojazd SAM?

W świetle prawa o ruchu drogowym (art. 2 pkt 65) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku pojazd marki „SAM” to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji własnej. W budowie wykorzystuje się wiele podzespołów pojazdów seryjnych. Warto pamiętać, że pojazd typu SAM trzeba ubezpieczyć jeśli planujemy jeździć nim po drogach publicznych – nawet jeśli nie jest on jeszcze zarejestrowany. To samo dotyczy przyczepki samochodowej typu SAM. Bez odpowiednich dokumentów nie wolno poruszać się po drogach publicznych.

Rejestrowanie przyczepy SAM

Każdy, kto samodzielnie zbudował przyczepkę lub jakikolwiek inny pojazd może dalej ubiegać się o świadectwo homologacji, lecz jest to proces dużo dłuższy i droższy niż przed wprowadzonymi zmianami. Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy niezarejestrowany dotąd pojazd, który na bieżącym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC). Wcześniej o dopuszczeniu pojazdu do ruchu decydował diagnosta po wykonaniu szczegółowego przeglądu technicznego na stacji diagnostycznej. Po pozytywnym przejściu badań wystawiał on dokumenty umożliwiające zarejestrowanie przyczepy typu SAM lub innego własnoręcznie wykonanego pojazdu. Aktualnie sprawa wygląda nieco inaczej. Po pierwsze, aby móc starać się o dokumenty homologacyjne należy wcześniej przejść badania diagnostyczne. Badanie techniczne może odbyć się tylko w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. Cały przegląd jest wydłużony i bardziej szczegółowy, ponieważ przyczepka sprawdzana jest pod wieloma kątami.

Po zakończeniu badania jeśli przyczepka otrzyma wynik pozytywny – co zdarza się bardzo rzadko za pierwszym razem – stacja diagnostyczna wystawia odpowiednie sprawozdanie z badania. Z uzyskanym dokumentem należy udać się do Transportowego Dozoru Technicznego z prośbą o wydanie decyzji o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu. Jeśli uzyskamy wszystkie wymagane dokumenty możemy udać się do Wydziału Komunikacji i zarejestrować przyczepę typu SAM.

Koszt rejestracji przyczepy typu SAM

Cena rejestracji przyczepy typu SAM jest sumą, która zdecydowanie przewyższa zakup nowej przyczepki i jej rejestracji. Szacuje się, że minimalny koszt rejestracji przyczepy SAM i wszystkich poprzedzających jej badań to kwota około 2000-2500 . Zaczynamy od otrzymania zgody na wydanie decyzji o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu, co kosztuje około 800 złotych. Następnie z uzyskaną zgodą należy udać się do najbliższego wyżej wymienionego punktu diagnostycznego wraz z pełnym kompletem dokumentów. Cena za badanie techniczne przyczepki typu SAM może generować koszty od 800 zł do 1000 zł bez gwarancji uzyskania wyniku pozytywnego za pierwszym razem. Kolejny etap to udanie się do Transportowego Dozoru Technicznego po wydanie decyzji – cena: około 800 złotych. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów i wymaganych zgód możemy udać się do Wydziału Komunikacji i zarejestrować swoją przyczepę – cena około 300 zł. Na sam koniec należy doliczyć kwotę ubezpieczenia za przyczepkę – w zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz kwotę wydaną na dojazdy we wskazane miejsca.

Rejestracja przyczepy 2020 – poradnik

  1. Udaj się do Wydziału Komunikacji i złóż podanie o zarejestrowanie przyczepy SAM.
  2. Urzędnicy dokonują weryfikacji – jeśli posiadasz faktury na podzespoły również powinieneś je przedłożyć urzędnikom.

Po wstępnym zatwierdzeniu urzędników procedura może ruszyć dalej.

  1. Składamy wniosek o wydanie decyzji nadania/nabicia cech identyfikacyjnych (numeru) oraz o czasową rejestrację w celu dojazdu do stacji diagnostycznej na badanie techniczne.
  2. Ze strony urzędników otrzymasz skierowanie do konkretnej stacji kontroli pojazdów, tymczasowe tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe (tzw.miękki dowód). Po otrzymaniu tablic udajemy się do Stacji Diagnostycznej aby zostało przeprowadzone badanie techniczne.
  3. Podczas badania u diagnosty na przyczepie zostaną nabite numery i wykonana tabliczka znamionowa.
  4. Z otrzymanymi dokumentami ze Stacji Diagnostycznej ponownie wracamy do Wydziału Komunikacji: W Wydziale Komunikacji otrzymujemy decyzję o rejestracji, pozwolenie czasowe oraz stałe tablice rejestracyjne.

Co należy mieć ze sobą podczas badania diagnostycznego przyczepy SAM?

Cały proces jest podobny z jednym wyjątkiem. Musimy przedłożyć diagnoście 4 zdjęcia przyczepy oraz szkic ramy z wymiarami. Cały proces jest bez zmian. Diagnosta przeprowadza badanie przyczepy i wydaje wynik pozytywny lub negatywny. Własnoręczne wykonanie przyczepy samochodowej nie tylko pochłania bardzo dużo czasu, ale również generuje dużo większe kwoty podczas procesu uzyskania do niej homologacji. Zakup przyczepki samochodowej bezpośrednio od producenta nie tylko daje nam gwarancje, że w razie usterek możemy doposażyć nasza przyczepę w nowe części zamienne, ale również cały proces rejestracji jest dużo sprawniejszy i tańszy.

Pokaż więcej wpisów z Luty 2020
pixel